1、base64加密
在页面中引入base64.js文件,调用方法为:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>base64加密</title>
<script type="text/javascript" src="base64.js"></script>
<script type="text/javascript">
var b = new Base64();
var str = b.encode("admin:admin");
alert("base64 encode:" + str);
//解密
str = b.decode(str);
alert("base64 decode:" + str);
</script>
</head>

<body>
</body>
</html>

2、md5加密
在页面中引用md5.js文件,调用方法为:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>md5加密</title>
<script type="text/ecmascript" src="md5.js"></script>
<script type="text/javascript">
var hash = hex_md5("123dafd");
alert(hash)
</script>
</head>

<body>
</body>
</html>

3、sha1加密

据说这是最安全的加密
页面中引入sha1.js,调用方法为

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>sha1加密</title>
<script type="text/ecmascript" src="sha1.js"></script>
<script type="text/javascript">
var sha = hex_sha1('mima123465')
alert(sha)
</script>
</head>

<body>
</body>
</html>

各js文件下载地址:

base64.js

md5.js

sha1.js